Podujatie XXXII. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXII. Getlíkov deň

    16. 3. 2023 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

Kredity

Potvrdenie o účasti
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


Kredity
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom
budú pridelené kredity CME.


Pasívna účasť:
16. 3. 2023........................................................................................................ 8 kreditov


Aktívna účasť:
domáci autori................................................................................................... 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja) ....................................................................... 5 kreditov
zahraniční autori............................................................................................... 15 kreditov
zahraniční spoluautori....................................................................................... 10 kreditov
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

horska@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top