Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • WORKSHOP v rámci podujatia IX. Martinských dní verejného zdravotníctva

    6.3.2015 | Hotel Viktória V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Vedecký výbor

VEDECKÝ VÝBOR WORKSHOPU
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top