Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • WORKSHOP v rámci podujatia IX. Martinských dní verejného zdravotníctva

    6.3.2015 | Hotel Viktória V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Program

PROGRAM WORKSOPU
9:00 – 10:30 Epidemiológia vybraných infekčných ochorení a matematické modelovanie
Osýpky – epidemiológia, riziká v tehotenstve
Osýpky – modelovanie
Varicella – epidemiológia, riziká v tehotenstve
Varicella – modelovanie
Chrípka – epidemiológia, riziká v tehotenstve
Chrípka – modelovanie
Diskusia
Prestávka
10:45 – 11:45
Praktická vakcinológia
Pertussis, epidemiógia, riziká v tehotenstve
Pertussis, laboratórna diagnostika
Očkovanie proti HPV, chrípke a perstussis – skúsenosti z gynekologickej ambulancie
Diskusia
Prestávka
12:00 – 13:00 Varia v očkovaní
Diskusia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top