Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • WORKSHOP v rámci podujatia IX. Martinských dní verejného zdravotníctva

    6.3.2015 | Hotel Viktória V. Žingora 9820
    036 01 Martin

Registrácia/Poplatky

REGISTRÁCIA

ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

Bankové spojenie na zaplatenie registračného poplatku
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 06032015
Poznámka: meno účastníka

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.
Registrácia a platba poplatku je možná aj v deň konania kongresu (pokiaľ organizátori nezastavia registráciu skôr).

REGISTRAČNÝ POPLATOK
(zahŕňa účasť na workshope, konferenčné materiály, zborník)

pre členov SLS: 15 €
pre ostatných účastníkov: 20 €

Kongresové materiály (taška, zborník) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom,
po dodržaní stanovených termínov.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top