Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    19.-21.01.2017 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Príhovor

Milí kolegovia,

opäť nastal čas pripravovať ďalší ročník Slovenského vakcinologického kongresu, už ôsmy! Podľa toho, ako sa na jeho konanie pýtate, predpokladám, že mnohým z Vás sa táto jedna z prvých väčších akcii v roku stala súčasťou kalendára. A to nás teší. Príprava kongresu spadá vždy na koniec roku a vtedy je zvykom bilancovať, čo priniesol. Verejnému zdravotníctvu nového hlavného hygienika. Držme mu palce, aby sa mu darilo zvyšovať odborný kredit verejného zdravotníctva a následne aj pozíciu hlavného hygienika, ako odbornej autority. Aby prijímal vždy správne a odborne podložené rozhodnutia. Aby opatrenia, ktoré bude presadzovať na ochranu zdravia nás všetkých neboli chápané ako šikanovanie zo strany úradníckej mašinérie, ale ako opatrenia, ktoré dávajú zdravie a ľudský život nad zisky „poctivých“ podnikateľov. Aby ľudia pochopili, že keď hlavný hygienik povie, že očkovanie chráni zdravie, tak je to naozaj pravda. Aby hľadal, podporoval a presadzoval odbornú kvalitu. Zdá sa vám, že snívam? Možno, tak trochu. Asi to bude tým, že tento príhovor píšem po koncerte „pána hudobníka“ Jona Clearyho, ktorý bol hosťom Bratislavských džezových dní a ako to už býva, kvalitná hudba povznáša, je čistá a otvára dvere pravde. Človek má tendenciu veriť aj v to, čo sa zdá nemožné. Ja som večná optimistka a verím, že raz príde ten čas, keď kvalita bude aj na Slovensku oceňovaná. Začať musíme každý od seba. Spolu s koordinátormi jednotlivých prednáškových blokov sa snažíme prinášať na každý ročník kongresu to najlepšie. Vašou bohatou účasťou až do poslednej prednášky nám dávate najavo, že to oceňujete. Som presvedčená, že tak ako po všetky predošlé ročníky bude prednášková sála plná aj napriek lákadlám, ako sú wellness, pekné počasie a upravené lyžiarske svahy. Je skvelé, že po celom dni na prednáškach máte večer možnosť zaplávať si, saunovať sa, alebo nechať sa vymasírovať. Teší nás, že mnohí z Vás prichádzajú na kongres s rodinou, ktorá si môže zalyžovať zatiaľ, čo Vy sa vzdelávate. Našim cieľom vždy bolo spojiť príjemné s užitočným, vzdelávanie s relaxom, odpútať sa od každodenných povinností a nemať pocit premárneného času. Som presvedčená, že na koniec kvalita nášho kongresu a zdravý rozum zvíťazia a my budeme aj ďalšie ročníky Slovenského vakcinologického kongresu organizovať na Štrbskom Plese, počas lyžiarskej sezóny, pretože si to zaslúžite.
                
                  S úctou Vaša
                                             Zuzana Krištúfková
                                             prezidentka kongresu

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top