Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    19.-21.01.2017 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Výbor

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, Bratislava 831 01

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top