Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    19.-21.01.2017 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Témy

I. Hodnota očkovania
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

II. Očkovanie v špeciálnych situáciách, kazuistiky

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
(jesenak@gmail.com)

III. Očkovanie proti nozokomiálnym patogénom

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)

IV. Prevencia neuroinfekcií

doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

V. Prevencia vzdušných nákaz

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

VI. Neštandardné schémy očkovania

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
(pavol.simurka@gmail.com)

VII. Blok otázok a odpovedí

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
(urbancikova@dfnkosice.sk)

VIII. Varia

MUDr. Eva Striežová
(striezova@ruvzzh.sk)

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top