Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    19.-21.01.2017 | Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
21. 11. 2016       Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
01. 12. 2016       Prihláška na pasívnu účasť – zľavnený registračný poplatok
do 20. 12. 2016  Rezerváciu ubytovania v Hoteli PATRIA**** zabezpečuje
A-medi management, s.r.o.
Aktuálnu dostupnosť izieb je potrebné overiť mailom na marketing@amedi.sk

REGISTRÁCIA
19. 01. 2017 9:00 ‒ 13:00
20. 01. 2017 8:00 ‒ 13:00
21. 01. 2017 8:00 ‒ 10:00

ODBORNÝ PROGRAM
19. 01. 2017

14:00 (Slávnostné otvorenie kongresu)
14:30 ‒ 18:30 (prednášky)
20. 01. 2017

09:00 ‒ 11:00 (posterová sekcia)
12:30 ‒ 18:30 (prednášky)
21. 01. 2017

09:00 ‒ 12:30 (prednášky)
13:00 (ukončenie kongresu)

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
19. 01. 2017               5 kreditov
20. 01. 2017               7 kreditov
21. 01. 2017               2 kredity
19. ‒ 21. 01. 2017     15 kreditov
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky                              15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)     10 kreditov
domáci autor prednášky                                   10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)           5 kreditov

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

POSTERY
Rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm

Sli.do
interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

ABSTRAKTY
Akceptovaný je štrukturovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top