Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

    3-4. marec 2017 | Hotel Kaskády Sliač

PROGRAM

Program si môžete stiahnuť vo formáte pdf.TÉMY:
Neurovaskulárne ochorenia

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Georgi Krastev, PhD.


Sclerosis Multiplex

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Slavomíra Kováčová


Pohybové ochorenia

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Branislav Veselý

Varia
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
MUDr. Petra Došeková

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top