Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

    3-4. marec 2017 | Hotel Kaskády Sliač

REGISTRÁCIA A POPLATKY

MIESTO KONANIA
Hotel Kaskády, Letecká 19, 962 31 Sliač


REGISTRÁCIA
3. marec 2017 4. marec 2017
od 12:00 hod. 08:00 – 13:00 hod.


REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok suma
Členovia SNeS 50 €
Ostatní 60€

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY

Spoločenský večer 3.3.2017 – 10 €
Obed a občerstvenie 4.3.2017 – 5 €REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

Z ÚČASTI NA PODUJATÍ NEPLYNIE NEPEŇAŽNÉ PLNENIE.

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 24. 2. 2017)

majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu:  1026852003/1111
Variabilný symbol: 30317
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top