Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FESTIVAL NEUROKAZUISTÍK

    3-4. marec 2017 | Hotel Kaskády Sliač

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
marketing@amedi.sk,
0903 224 625
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, Bratislava 831 01

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top