Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXVII. GETLÍKOV DEŇ

    16. 03. 2017 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

Výbor konferencie

PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54, e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH
MUDr. Ivo Topoľský, MPH

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top