Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXVII. GETLÍKOV DEŇ

    16. 03. 2017 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

Registrácia

REGISTRÁCIA
7:30 - 8:30 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky, suplementum kompletného znenia prednášok.
Kongresové materiály (taška, suplementum) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov.
Lekár 15 €
Sestra 10 €
Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA.

Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10.3.2017)
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 16317
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Úhrada prevodom do 10. 3. 2017

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top