Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. GETLÍKOV DEŇ

    12.3.2015 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

VÝBOR

PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
MUDr. Ivo Topoľský, MPH
MUDr. Adriana Nogeová, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top