Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. GETLÍKOV DEŇ

    12.3.2015 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

REGISTRÁCIA/POPLATKY

REGISTRÁCIA

ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky,
suplementum kompletného znenia prednášok
Kongresové materiály (taška, suplementum) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov.
Lekár 15 €
Sestra 10 €
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA.
Stránka portal.sksapa.sk prosím sem kliknúť.


Úhrada prevodom
 do 10.3.2015


Spôsob platby
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10.3.2015)
- majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                         Banka: UniCredit Bank
                         Číslo účtu: 1026852003
                         Kód banky: 1111
                         Variabilný symbol: 120315
                         SWIFT: UNCRSKBX
                         IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                         Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top