Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. GETLÍKOV DEŇ

    12.3.2015 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

ĎÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

MIESTO KONANIA
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava

DÁTUM KONANIA

12. 3. 2015, Kongresová sála 8:30 - 18:00 hod.

REGISTRÁCIA

7:30 - 8:30 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK 15 €

Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky,
suplementum kompletného znenia prednášok

CERTIFIKÁTY

Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

POTVRDENIE O ÚČASTI
Pasívna účasť 8 kreditov SLK
Aktívna účasť
zahraničný autor
15 kreditov SLK
zahraničný spoluautor 10 kreditov SLK
domáci autor 10 kreditov SLK
domáci spoluautor 5 kreditov SLK
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

DOPRAVA
Z hlavnej železničnej stanice: BUS č. 93 s prestupom na zastávke
TESCO Petržalka na BUS č. 59, 99.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: BUS č. 88 s prestupom na
zastávke Ekonomická univerzita na BUS č. 98.

PARKOVANIE

V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené
(1 hod/1€), preto odporúčame parkovanie na priľahlých uliciach

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Korešpondenčná adresa:
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
telefón + fax: 02/55 64 72 47
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top