Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. GETLÍKOV DEŇ

    12.3.2015 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ing. Dana Lakotová
telefón + fax: +421 (2) 55 64 72 47
mobil: +421 (0) 903 224 625

e-mail: marketing@amedi.sk


A-medi management, s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top