Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIII. Konferencia kliniky
    detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
    IX. Démantov deň

    01. 06. 2017 | LF UPJŠ
    Trieda SNP 1 Košice

Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

e-mail: kuchta@dfnkosice.sk

Organizačný výbor
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. – predseda organizačného výboru
doc. MUDr. I. Schusterová, PhD. – prednostka KDD LF UPJŠ a DFN
doc. MUDr. V. Vargová, PhD.
MUDr. J. Ferenczová, PhD.
MUDr. E. Sádová
PhDr. Miriam Capová
L. Herichová

Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top