Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIII. Konferencia kliniky
    detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
    IX. Démantov deň

    01. 06. 2017 | LF UPJŠ
    Trieda SNP 1 Košice

Informácie

Dátum a miesto konania
LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
1. jún 2017

Registrácia
01. jún 2017 od 7:30 – 9:30 hod.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok
Lekári: 

Členovia SPS Nečlenovia Lekári do 35 rokov 
15 € 20 € 10 €

Sestry:
Členovia SKSaPA Nečlenovia
5 € 7 €

Iné poplatky
Spoločenský večer – 19:00 (penzión Barca) – cena 5 €
Platba v hotovosti pri registrácii.

Kongresový jazyk
slovenský, český

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude ohodnotené kreditmi CME podľa platnej vyhlášky

Trvanie prednášok
10 minút


Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top