Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIII. Konferencia kliniky
    detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
    IX. Démantov deň

    01. 06. 2017 | LF UPJŠ
    Trieda SNP 1 Košice

Abstrakty

Abstrakty
Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Pediatria (Bratisl.) 2017
Termín na dodanie abstraktov najneskôr do 5. 5. 2017 na e-mail:
kuchta@dfnkosice.sk

Pokyny pre písanie abstraktu
Rozsah: 0,5-1 strana formátu A4 (max. 1800 znakov, vrátane medzier)
Riadkovanie: 1,5

Štruktúra abstraktu
Názov príspevku:
Autori: (priezvisko a iniciálka mena autora a spoluautorov)
Pracovisko: (napr. DFN Košice)
Členenie abstraktu: úvod, vlastný text, záver
E-mail prednášajúceho:

Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top