Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    22. 11. 2017 - 25. 11. 2017 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

INFORMÁCIE

MIESTO KONANIA
12. Slovenský pediatrický kongres 22. – 25. 11. 2017
Aula Magna, JLF UK v Martine
Malá Hora 4A, Martin
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK (BIOMED)
Malá Hora 4/B, Martin

22. 11. 2017 (streda) sa uskutoční Otvorenie kongresu 
v Hoteli Turiec o 19:00


ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 10. 2017 na e-mail
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
pedkongres2017@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť 12. Slovenský pediatrický kongres)

JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický

POSTERY
E-postery
E-postery prosím pripravujte ako jednu stranu vo formáte .pdf – rozloženie na šírku.
Dokument zašlite na adresu: pedkongres2017@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť e-poster) najneskôr do 15. 11. 2017
vybrané postery budú prezentované aj formou 5-minútovej prezentácie
v rámci bloku Posterová sekcia. Autori vybraných posterov budú o tom
informovaní emailom.


KONFERENČNÝ JAZYK
slovenský, český, anglický

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania
s pridelením kreditov CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní odborného programu.

Pasívna účasť:
23.11.2017 7 kreditov
24.11.2017 8 kreditov
25.11.2017  3 kredity

Aktívna účasť:
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky 5 kreditov
zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky 10 kreditov

(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top