Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    22. 11. 2017 - 25. 11. 2017 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

Videoprednášky <b>Biomed</b>

23.11.2017
PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA

1. Využitie salivárnych markerov v detskej nefrológii. 10‘
Podracká Ľ., Šebeková K., Celec P. (Bratislava)

2. Konzervatívna liečba CHOCH. 10‘
Furková K., topoľský I., Šašinka M. (Bratislava)

3. Tuberózna skleróza a obličky. 10‘
Červeňová O., Novotná B. (Bratislava)

4. Antimikrobiálna profylaxia po prekonanej uroinfekcii .kedy áno, kedy nie? 10‘
Koľvek G., Dologová M., Sádová E. (Košice)

5. Leopard syndróm. 7‘
Popelková J. (Poprad)

6. Vývoj renálnych funckií pri bilaterálnej obštrukčnej uropatii a pri bilaterálnej obličkovej dysplázii. 10‘
Černianska A., Červeňová O. (Bratislava)

7. Vracanie a neprospievanie .prvé klinické prejavy nefrogénneho diabetes insipidus. 7‘
Brndiarová M., Antonyová M., Havličeková Z., Szökeová A., Bánovčin P. (Martin)


SYMPOZIÁLNE PREDNÁŠKY
Respiračné infekcie v detskom veku

1. ESPID 2017 – najnovšie poznatky v oblasti liečby akútnych infekcií horných dýchacích ciest. 15‘
Králinský K., Takáč B. (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou Schwabe Slovakia

2. Imunomodulácia – užitočný nástroj v rukách pediatra. 15‘
Hadvabová S. (Komárno)
Prednáška podporená spoločnosťou Benela

3. Odhaľte účinok kyseliny hyalurónovej: nové možnosti liečby ochorení horných dýchacích ciest. 15‘
Kočajda J. (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou spoločnosti IBSA

4. Respiračné choroby dýchacích ciest – zber klinických dát. 15‘
Takáč B., Králinský K. (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou KrewelMeuselbach


PEDIATRICKÁ KARDIOLÓGIA

1. Detské kardiocentrum. 15‘
Hrebík M., Mašura J., Vršanská V., Baráková A. (Bratislava)

2. Celoplošný skríning cholesterolu u detí a adolescentov na Slovensku. Otázka stále aktuálna? 15‘
Schusterová I., Tóhátyová A., Šaligová J., Potočňáková Ľ. (Košice)

3. Deficit lyzozomálnej kyslej lipázy – detekovateľná príčina hypercholesterolémie. 15‘
Šimurka P. (Trenčín)

4. Systémová hypertenzia v detskom veku a jej vplyv na arteriálny systém. 10‘
Jurko A. ml., Jurko T., Mešťaník M., Tonhajzerová I. (Martin)

5. Vrodené chyby srdca a infekčná endokarditída. 10‘
Goldschmidtová E., Hrebík M. (Bratislava)

6. Moderné trendy v diagnostike vrodených chýb srdca. 10‘
Olejník P., Mašura J. (Bratislava)


PEDIATRICKÁ INTENZÍVNA MEDICÍNA I.

1. Omyly a chyby v liečbe anafylaxie. 10‘
Mikler J., Pršo M., Brndiarová M., Bánovčin P. (Martin)

2. Bolesti na hrudníku u detí ošetrených na OUP. 10‘
Horváthová S. (Bratislava)

3. Cievne vstupy v intenzívnej medicíne. 10‘
Čútora J., Petrík O., Králinský K. (Banská Bystrica)

4. Bolesť hlavy nie je choroba, ale príznak – od príznaku k diagnóze. 10‘
Valentín B. (Bratislava)

5. Predoperačná anxiolýza detí. 10‘
Raffajová D., Bánovčin P. (Martin)

6. "Adrenalín" na urgentnom príjme. 10‘
Vojtasová L. (Bratislava)


24.11.2017
PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO

1. Riešenie situácie opusteného dieťaťa v podmienkach UNM. 10‘
Krivušová M., Molnárová M. (Martin)

2. Význam bondingu po pôrode v kontexte jeho odporúčaného postupu. 10‘
Mazúchová L., Kelčíková S. (Martin)

3. Starostlivosť o dieťa s FAS. 10‘
rapošová M., Mazúchová L., Kaisová L. (Martin)

4. Intímna hygiena mladých dievčat z pohľadu prevencie sexuálneho a reprodukčného zdravia. 10‘
Kelčíková S., Mazúchová L., Kaisová L. (Martin)

5. Spôsoby ošetrovania rán v detskej chirurgii. 10‘
Klužáková M., Ucháľová J., Stankovianská M. (Martin)

6. Neinvazívna ventilácia u detí s poruchami dýchania. 10‘
Lettrichová J., Ďurdík P., Šujanská A. (Martin)

7. Kašľací asistent a jeho využitie v praxi. 10‘
Grellnethová S., Kučerová E., Zoľák V., Nosáľ S. (Martin)


DETSKÁ CHIRURGIA

1. Congenital developmental lung anomalies. 10‘
Buchwald J. (Rabka)

2. Invaginácia čreva – chirurgická diagnóza, na ktorú by mal pediater myslieť (naše výsledky liečby za 5 rokov). 8‘
Šandorová D., Pavlík Š., Fuňáková M., Králik R., Trnka J. (Bratislava)

3. Nekrotizujúca enterokolitída – operačná liečba a následný psychomotorický vývoj detí. 8‘
Fuňáková M., Horn F., Béder I., Šandorová D., Kabát M., Omaník P., Trnka J. (Bratislava)

4. Naše skúsenosti s morbus Hirschprung. 8‘
Višňovcová N., Murgaš D., Molnár M., Dragula M. (Martin)

5. Operácie štítnej žľazy u detí: ojedinelá chirurgická spolupráca. 8‘
Zahradníková P., Babala J., Králik R., Petrík M., Chochol J., Sýkora Ľ., Trnka J., Pribilincová Z. (Bratislava)

6. Súčasná stratégia chirurgickej liečby pľúcnych metastáz pri sarkómoch mäkkých tkanív. 8‘
Béder I., Mikesková M., Omaník P., Fuňáková M., Trnka J. (Bratislava)

7. Operačná liečba Hirschprungovej choroby – klasika alebo laparoskopia? 8‘
Novotný J., Koreň R., Kočajda J., Michalisko M., Brnová Z., Sádovský A., Vidiščák M. (Banská Bystrica)

8. Zriedkavé možnosti chirurgickej liečby obstipácie u detí – kazuistika. 8‘
Molnár M., Adamík M., Havlíčeková Z., Dragula M. (Martin)

9. Mekóniová peritonitída „in utero“ – manažment a komplikácie. 8‘
Grybos S.J., Bockanič Ľ., Drahovský P., Klapáčová K., Gočik M. (Košice)


SOCIÁLNA PEDIATRIA

1. Piliere sociálnej starostlivosti a ich význam pre naše krajiny – prof. Hellbrűgge, prof. Vojta, prof. Montessori. 10‘
Kuchta M., Ďurošková Z. (Košice, Prostějov)

2. Transformace péče o ohrožené děti v ČR. 10‘
Schneiberg F. (Praha)

3. Trendy dojčenskej a detskej úmrtnosti a jej špecifiká v regióne východného Slovenska. 10‘
Kovaľ J., Kuchta M., Bačová S., Grocký J. (Prešov, Košice)

4. Naozaj sa deti na Slovensku netrasú? 10‘
Fedor M., Bělohlávek T., Krejčírová K., Nosáľ S. (Martin)

5. Viac života, menej bolesti: Ako pomôcť rodičom, ktorí vedia, že prežijú svoje dieťa (Praktické rady pre lekárov). 10‘
Kralovičová L., Kolibiarová H. (Bratislava)


SYMPOZIÁLNE PREDNÁŠKY

1. TMA – stále aktuálny problém súčasnej medicíny. 10‘
Brndiarová M., Antonyová M., Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Alexion Pharma Czech, s.r.o.

2. Význam MFGM v dojčenskej výžive. 20‘
Lalinská D. (Trenčín)
Prednáška podporená spoločnosťou HERO

3. Využitie probiotických kultúr v pediatrii. 20‘
Králinský K. (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou Walmark

4. Faktory prispievajúce k optimálnej kontrole diabetes mellitus v detskom veku a adolescencii. 10‘
Čiljaková M. (Martin, Ľubochňa)
Prednáška podporená spoločnosťou Medtronic

5. Tlumení horečky v dětském věku v rámci samoléčby. 15‘
Slíva J. (Praha)
Prednáška podporená spoločnosťou Reckitt Benckiser


POSTEROVÁ SEKCIA

1. Syndróm cri du chat – netradičný prípad nielen pre genetika.
Cigániková Z., Bolčeková A., Sagálová M. (Žilina)

2. ONSD – parameter monitoringu intrakraniálnej hypertenzie.
Cigániková Z., Nosáľ S. (Martin, Žilina)

3. N-acetylcysteín a jeho potencionálne využitie v neonatológii.
Dočekalová L., Čalkovská A., Kolomazník M., Zibolen M., Maťašová K. (Martin)

4. Seizure mimicry.
Gajdošová A., Khanová S., Šoltýsová B. (Poprad)

5. Monitorovanie zmien v oxygenácii tkanív počas postnatálnej adaptácie pomocou infračervenej spektroskopie u termínových novorodencov.
Gumulák R., Zibolen M. (Martin)

6. Vplyv niektorých metabolických faktorov ovplyvňujúcich vývoj mozgu dieťaťa.
Igaz M., Buchanec J., Jančinová M., Bánovčin P. (Martin)

7. Poruchy autistického spektra – úloha pediatra a psychológa vo včasnej diagnostike.
Jančinová M., Pozorčiaková K., Kostková M., Čiljaková M., Chromá O., Mullerová A., Bánovčin P. (Martin)

8. Kedy môže byť kašeľ závažným príznakom?
Javorková S., Kružliaková D., Kormanová I., Jaorka K., Mayer F., Žilínek V., Jakušová Ľ. (Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Bratislava)

9. Menej častá príčina respiračného stridoru u novorodencov.
Jurko T., Jurko A., Maťašová K., Ďurdík P., Olejník P., Zibolen M. (Martin, Bratislava)

10. Horúčka, bližšie neurčená...
Kapustová L., Jeseňák M., Škereňová M., Petrovičová O., Kasajová J., Bánovčin P. (Martin)

11. Skríning primárnej ciliárnej dyskinézy v ambulancii VLDD-PICADAR skóre.
Kasajová J., Ďurdík P., Kapustová L., Oppová D., Bánovčin P. (Martin)

12. Ako bolesť hlavy („migréna“) zmenila život.
Kočišková M., Kráľ M., Grocký J., Kovaľ J. (Prešov)

13. Charakteristiky splanchnickej perfúzie hranične zrelých pacientov v období prvých 72 hodín života.
Kočvarová L., Mackovičová L., Maťašová K., Zibolen M. (Martin, Banská Bystrica)

14. Výsledky štúdie histamínovej intolerancie u detí v našej alergologickej ambulancii.
Kohútová M., Jeseňák M., Petrovičová O., Šofranková L., Suroviaková S., Bánovčin P. (Martin)

15. Adrenálne incidentalómy u 14-ročnej pacientky (kazuistika).
Kostková M., Pozorčiaková K., Vojtková J., Sňahničanová Z., Jančinová M., Čiljaková M., Bánovčin P. (Martin)

16. Úloha vitamínu D v patogenéze nealkoholovej steatózy pečene v detskom veku.
Kráľová T., Pršo M., Zúbriková L., Pozorčiaková K., Havlíčeková Z., Bánovčin P. (Martin)

17. Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte u detí.
Kružliaková D., Javorková S., Valentovič J., Mayer F., Javorka K., Žilínek V., Jakušová Ľ. (Ružomberok, Martin, Banská Bystrica, Bratislava)

18. Insomnia dojčiat a batoliat.
Kučeravá v., Šujanská A., Ďurdík P., Suroviaková S., Bánovčin P. (Martin)

19. Atypická agresívna posteriórna forma retinopatie nedonosených – kazuistika.
Lenhartová N., Maťašová K., Katuščáková I., Obluková J., Zibolen M. (Martin)

20. Najmladší pacient na Slovensku s M. Gaucher.
Lúčaník D., Mrázová D. (Žilina)

21. Prevalencia hepatopatie u adolescentov s diabetes mellitus 1. typu.
Michnová Z., Szépeová R., Havlíčeková Z., Čiljaková M., Zúbriková L., Pršo M., Bánovčin P. (Martin)

22. Vplyv fototerapie na fyziologické funkcie novorodenca.
Nandrážiová L., Maťašová K. (Martin)

23. Autonómna neuropatia asociovaná s celiakiou.
Olekšák F., Suroviaková S., Havlíčeková Z., Michnová Z., Šujanská A., Ďurdík P., Jakušová Ľ., Bánovčin P. (Martin)

24. Bronchiálna astma a mukociliárny klírens.
Oppová D., Jeseňák M., Zeliezková M., Kasajová J., Bánovčin P. (Martin)

25. Nevšedná reakcia na všednú rastlinu.
Petrovičová O., Jeseňák M., Kapustová L., Zeliesková M., Kohútová M., Bánovčin P. (Martin)

26. Recidivujúce laryngitídy a vývoj hyperreaktivity dýchacích ciest.
Podmanická Z., rajčanová v., Okáľová K., Králinský K. (Banská Bystrica)

27. Kraniocerebrálne poranenia u detí.
Pozorčiaková K., Kostková M., Vojtková J., Sňahničanová Z., Jančinová M., Kráľová T., Čiljaková M., Bánovčin P. (Martin)

28. Hodnotenie stupňa steatózy pečene pomocou ultrasonografie.
Pršo M., Michnová Z., Zúbriková L., Kráľová t., Suroviaková S., Bánovčin P. (Martin)

29. Asociácia CYBA polymorfizmu rs4673 (C242T) s diabetickou periférnou neuropatiou.
Sňahničanová Z., Kostková M., Pozorčiaková K., Vojtková J., Čiljaková M., Bánovčin P. (Martin)

30. Neinvazívne hodnotenie koncentrácie glukózy v krvi.
Šutvajová D., Borik Š., Bánovčin P. (Žilina, Martin)

31. Rekurentná pankreatitída u pacienta s diabetes mellitus 1. typu a pancreasdivisum.
Tarcalová B., Majlingová S., Majorová E., Petrášová M., Čierna I., Vavrečka A. (Košice,
Bratislava)

32. Špecifický prístup pediatra k pacientom so syndrómami chromozómovej instability.
Zeliesková M., Jeseňák M., Petrovičová O., Oppová D., Bánovčin P. (Martin)

33. Podkožný emfyzém u novorodenca.
Zimová Z., Murgaš D., Maťašová K. (Martin)


25.11.2017
DETSKÁ SPÁNKOVÁ MEDICÍNA

1. Zvýšená denní spavost a její příčiny. 20‘
Nevšímalová S. (Praha)

2. Insomnie u dětí – diagnostický a terapeutický problém. 20‘
Příhodová I. (Praha)

3. Obezita v spánkovom laboratóriu. 20‘
Ďurdík P., Šujanská A., Bánovčin P. (Martin)

4. Význam ORL lekára v manažmente chrápajúceho dieťaťa. 15‘
Bugová G., Ďurdík P., Šujanská A., Uhliarová B., Hajtman A. (Martin, Banská Bystrica)

5. Hypoventilačné ochorenia viazané na spánok v detskom veku. 10‘
Suroviaková S., Šujanská A., Ďurdík P., Bánovčin P. (Martin)


PEDIATRICKÁ PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

1. Manažment a liečby cystickej fibrózy. 15‘
Feketeová A., hríbiková Z. (Košice)

2. Primárne ciliárne dyskinézy. 15‘
Pohanka V., Ďurdík P., Orosová J., Nyitrayová O., Skalická K., Šebová I. (Bratislava, Martin)

3. Ciliopatie v kazuistikách. 15‘
Bacmaňáková I., Ďurdík P., Marušiaková L., Kasajová J., Bánovčin P. (Martin)

4. Detská tuberkulóza na Slovensku po zrušení povinnej kalmetizácie. 15‘
Ferenc P., Dzuracká A., Miškovská M., Strachan t., Fábry J. (Dolný Smokovec, Martin)

5. Detekcia pepsínu v bronchoalveolárnej lavážnej tekutine u detí s recidivujúcimi respiračnými ochoreniami. 10‘
Strachan T., Ferenc P., Kunč P., Barabasová A., Fábry J. (Dolný Smokovec)

6. Dve bystrické deti – kazuistika. 10‘
Takáč B., Gondová I., Mečiaková M., Králinský K., Škrak P. (Banská Bystrica)

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top