Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    22. 11. 2017 - 25. 11. 2017 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

Videoprednášky <b>Aula Magna</b>

23.11.2017
PLENÁRNE PREDNÁŠKY

1. Klinické projevy mitochondriálních onemocnění. 15‘
Zeman J. (Praha)

2. Adolescenti a dospělí po léčbě zhoubného nádoru v dětství. 15‘
Hrstková H., Kepák T. (Brno)

3. Mikrocytární anémie ve světle nových poznatků. 15‘
Pospíšilová D. (Olomouc)

4. Význam očkování v 21. století. 15‘
Prymula R. (Hradec Králové)

5. Edém mozgu trvalá hrozba diabetickej ketoacidózy. 15‘
Šagát T., Pevalová Ľ., Riedel R., Nedomová B., Köppl J., Barák Ľ. (Bratislava)

6. Akutní chabá myelitida. 15‘
Mihál V., Neklanová M., Michálková K. (Olomouc)


PEDIATRICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

1. Kedy má pediater myslieť na imunodeficienciu? 15‘
Čižnár P., Kuková Z., Hricová M., Horáková J., Libai-Véghová L., Omaník P. (Bratislava)

2. Atopický ekzém alebo... kedy má pediater myslieť na autoimunitné ochorenie kože?
15‘ Vargová V. (Košice)

3. Kedy má pediater myslieť na syndróm periodickej horúčky? 10‘
Jeseňák M., Kapustová L., Bánovčin P. (Martin)

4. Kedy má pediater myslieť na potravinovú alergiu? 10‘
Rennerová Z., Abaffyová Z. (Bratislava)

5. Kedy má pediater myslieť na respiračnú alergiu? 10‘
Abaffyová Z., rennerová Z. (Bratislava)

6. Praktický prístup k vyhľadávaniu vrodených porúch imunity. 20‘
Jeseňák M., Petrovičová O., Zeliesková M., Bánovčin P. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Shire


SYMPOZIÁLNE PREDNÁŠKY
Imunitný systém a výživa – skorá investícia pre dlhodobý zisk

1. Vývoj imunitného systému v období prvých 3 rokov života detí a možnosti jeho ovplyvnenia. 15‘
Jeseňák M. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia

2. Tradičné princípy vo výžive dojčiat a batoliat a ich význam pre budúce zdravie. 15‘
Kuchta M. (Košice)
Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia

3. Čo možno (ne)vieme o alergii na bielkovinu kravského mlieka. 15‘
Havlíčeková Z. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia

4. Moderovaná diskusia.


VAKCINOLÓGIA

1. Očkovanie v ambulancii detského lekára z rôznych aspektov. 15‘
Špániková M., Prokopová E. (Bratislava)
Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi-Pasteur

2. Dostať chrípku – áno či nie? 15‘
Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi-Pasteur

3. Vybrané aspekty očkování proti chřipce. 15‘
Prymula R. (Hradec Králove)

4. Možnosti postexpozičnej profylaxie. 15‘
Urbančíková I., Hudáčková D. (Košice)

5. Význam plošného očkovania dojčiat proti hepatitíde B. 15‘
Avdičová M. (Banská Bystrica)
Prednáška podporená spoločnosťou GlaxoSmithKline

6. Spalničky – znovu seobjevující infekce v éře (ne)očkování. 15‘
Chlíbek R. (Hradec Králove)

7. Sú na Slovensku osýpky hrozbou? 15‘
Hudečková H., Mečochová A., Švihrová V. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou GlaxoSmithKlime

8. Vplyv osýpok na náklady a kvalitu života v Slovenskej republike. 10‘
Švihrová V., Szilágyiová M., Waczulíková I., Hudečková H. (Martin)


24.11.2017
PEDIATRICKÁ INTENZÍVNA MEDICÍNA II.

1. Laboratórne markery systémového zápalu u kriticky chorých detí. 10‘
Pisarčíková M., Oravcová L. (Košice)

2. ARDS v prvých týždňoch života. 10‘
Maťašová K., Nosáľ S., Čalkovská A., Dočekalová L.,
Zibolen M. (Martin)

3. Intoxikácie a eliminácie. Stále aktuálne? 10‘
Topoľský I., Furková K. (Bratislava)

4. Nastal čas na zmenu urgentných príjmov pre deti? 10‘
Brenner M. (Bratislava)

5. Zriedkavá príčina život ohrozujúcej abscedujúcej infekcie centrálneho nervového systému – 3 kazuistiky. 10‘
Buzássyová D., Demitrovičová A., Riedel R., Sýkora P., Dická E. (Bratislava)

6. Diagnostika a liečba život ohrozujúceho krvácania u detských pacientov v intenzívnej
a perioperačnej starostlivosti – Česko-Slovenský medziodborový odporučený postup. 10‘
Nosáľ S., Zaoral T., Blatný J., Vobruba V., Raffaj D., Cvachovec K., Černý v. (Martin,
Ostrava, Brno, Praha, Nottingham, Ústí nad Labem, Hradec Králové)

7. Monitoring otráv v detskom veku v Bratislave a okolí. 10‘
Gécz J. (Bratislava)


PEDIATRICKÁ NEUROLÓGIA

1. Niemann-Pickova choroba typ C (NPC) klinická heterogenita a nové diagnostické možnosti. 20‘
Kolníková M., ramos rivera A., Foltán t., Payerová J. (Bratislava)

2. Poruchy spánku u detí. 20‘
Payerová J. (Bratislava)

3. Autoimúnne encefalitídy. 20‘
Okáľová K., Trúsiková E., Petrík P. (Banská Bystrica)

4. Skolióza v detskom veku a jej management. 15‘
Humpolcová Z., Liščák B. (Bratislava)

5. Demyelinizačné ochorenia v detskom veku – špecifiká a diferenciálna diagnostika. 15‘
Rokytová J. (Bratislava)


SYMPOZIÁLNE PREDNÁŠKY

1. Biologicky aktívne polysacharidy v praxi pediatra – účinnosť potvrdená edicínou založenou na dôkazoch aj klinickou praxou. 15‘
Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Imunoglukan, s.r.o. 25

2. Cisársky rez z pohľadu pediatra. 15‘
Zibolen M. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou Nestlé

3. Intestinálna mikroflóra dojčaťa a spôsoby jej ovplyvnenia – význam bifidobaktérií v prvých mesiacoch života dojčaťa. 15‘
Kuchta M. (Košice)
Prednáška podporená spoločnosťou S&D Pharma SK s.r.o.

4. Imunomodulačný efekt probiotických kmeňov LGG a BB-12 pri očkovaní rotavírusovou vakcínou. 10‘
Jeseňák M. (Martin)
Prednáška podporená spoločnosťou S&D Pharma SK s.r.o.

5. Deficit vitamínu D v detskej populácii na Slovensku. 15‘
Košturiak R. (Nitra)
Prednáška podporená spoločnosťou S&D Pharma SK s.r.o.


PRIMÁRNA PEDIATRIA

1. Neštandardné situácie v starostlivosti o novorodenca. 15‘
Zibolen M. (Martin)

2. Analýza oromotorického systému u detí s poruchou prehĺtania v ranom veku. 10‘
Fábianová A. (Piešťany, Bratislava)

3. Antibiotiká v praxi primárneho pediatra. 10‘
Špániková M. (Bratislava)

4. Antibiotiká v praxi primárneho pediatra z pohľadu mikrobiológa. 15‘
Líšková A. (Nitra)

5. Spolupráca primárneho pediatra a detského domáceho hospicu. 10‘
Bálintová D., Jasenková M. (Bratislava)

6. Novinky v primárnej pediatrii. 10‘
Prokopová E. (Bratislava)


DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

1. Srdcové problémy u adolescentov a mladých dospelých. 15‘
Hrebík M., Zemánková J., Harenčárová A. (Bratislava)

2. Novorodenec adolescentnej matky. 10‘
Abrmanová H. (Nové Zámky)

3. Mlieko a fermentované mliečne produkty vo výžive adolescentov - trendy, pozitíva či negatíva? 15‘
Kuchta M., Ďurošková Z. (Košice, Prostějov)

4. „Transition“ – ako optimalizovať starostlivosť o chronicky chorých pacientov po 19. roku života? 10‘
Jenčo I. (Košice)

5. Stresová odpoveď pri depresii v adolescentnom veku ‒ hodnotenie, klinický význam. 10‘
Mešťaníková A., Ondrejka I., Mešťaník M., Hrtánek I., Cesneková D., Bujňáková I., Sekaninová N., Tonhajzerová I. (Martin)

6. Závislosti ako problém v marginalizovanej skupine dorastu. 15‘
Kovaľ J., Grocký J. (Prešov)

7. Vrozené trombocytopenie u dětí. 10‘
Ludíková B., Divoká M., Úlehová J., Slavík L., Pospíšilová D. (Olomouc)

8. Rizikové chovanie v adolescencii. 15‘
Kresánek J. (Bratislava)


25.11.2017
DETSKÁ ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA A METABOLICKÉ PORUCHY

1. Stratégia terapeutického postupu pri uzloch v štítnej žľaze. 15‘
Michálek J. (Bratislava)

2. Prader-Willi syndróm od dojčenského veku do dospelosti. 15‘
Čiljaková M., Milanová A., Černochová D., Vojtková J., Szökeová A. (Martin, Ľubochňa)

3. Spoločný menovateľ výraznej únavy, hyperpigmentácie a hyponatrémie. 12‘
Vojtková J., Čiljaková M., Szökeová A., Bánovčin P. (Martin)

4. Objemové korekcie DXA parametrov u detí s juvenilnou idiopatickou artritídou. 12‘
Turoňová L., Čiljaková M., Vojtková J., Bánovčin P. (Martin)

5. Deficit glukózového transportéra I. typu (GLUT-1) – liečiteľná metabolická porucha. 12‘
Bzdúch v., Kolniková M., Brennerová K., Martinkovičová T., Behúlová D. (Bratislava)

6. Pohľad na mukopolysacharidózy v súčasnosti. 12‘
Szökeová A., Čiljaková M., Vojtková J., Javorková J., Bánovčin P. (Martin)

7. Organické acidúrie z porúch metabolizmu rozvetvených aminokyselín. 12‘
Brennerová K., Bzdúch V., Holešová D., Ostrožlíková M., Šebová C., Tichá Ľ. (Bratislava)

8. Využitie vyšetrenia acylkarnitínov v diagnostike dedičných metabolických porúch. 12‘
Ostrožlíková M., Górová R. (Bratislava)


PEDIATRICKÁ GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA

1. Úskalia diagnostiky celiakie bez enterobiopsie v klinickej praxi. 15‘
Kabátová J. (Piešťany)

2. Naše skúsenosti s detskými pacientmi pred a po transplantácii pečene. 15‘
Kosnáčová J., Hornová J., Podracká Ľ. (Bratislava)

3. Intolerancia fruktózy – stále aktuálna. 10‘
Lalinská D. (Trenčín)

4. Inhibítory protónovej pumpy v liečbe detského pacienta. 15‘
Majorová E., Majlingová S., Petrášová M., tarcalová B., Gombošová K. (Košice)

5. Pretrvávajúca pyróza – eozinofilná ezofagitída alebo GERD? 10‘
Havlíčeková Z., Michnová Z., Kalman M., Marcinek J., Bánovčin P. (Martin)

6. Eozinofilná kolitída ostáva aj naďalej diagnózou per exclusionem. 10‘
Petrášová M., Majlingová S., Majorová E., Tarcalová B., Frigová L., Schusterová I. (Košice)

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top