Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    22. 11. 2017 - 25. 11. 2017 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
MUDr. Marián Hrebík, MPH
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top