Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GALANDOVE DNI

    20.-21. November 2014 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

    46. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

VITAJTE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)


organizujú46. CELOSLOVENSKÚ PEDIATRICKÚ KONFERENCIU

s medzinárodnou účasťou

GALANDOVE DNI
20.-21. november 2014, Martin

Prezident podujatia
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
• MIESTO KONANIA
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia
Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, Martin

• ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 19.10.2014 na e-mail:
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. MBA
galandovedni@gmail.com (v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)

• ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 19.10.2014 na e-mail:
Bc. Elena Kurhajcová
kurhajcova@mfn.sk

• JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický

• POSTERY
Rozmer posterov - š: 100cm x v: 80cm

• ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

• HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE
NOVÉ TRENDY V PEDIATRII
VRODENÉ PORUCHY IMUNITY V PEDIATRICKEJ PRAXI
GENETICKÉ SYNDRÓMY V DETSKEJ ENDOKRINOLÓGII
PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA
DORASTOVÉ LEKÁRSTVO
OČKOVANIE
SPÁNKOVÁ MEDICÍNA
PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO

• POSTGRADUÁLNY KURZ
OČKOVANÍM PREVENTABILNÉ OCHORENIA
(A VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ INFEKTOLÓGIE)

• KONFERENČNÝ JAZYK
slovenský, český, anglickýPODUJATIE JE SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDROJOV
EÚ – EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJAADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top