Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GALANDOVE DNI

    20.-21. November 2014 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

HLAVNÉ TÉMY

• HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE
NOVÉ TRENDY V PEDIATRII
VRODENÉ PORUCHY IMUNITY V PEDIATRICKEJ PRAXI
GENETICKÉ SYNDRÓMY V DETSKEJ ENDOKRINOLÓGII
PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA
DORASTOVÉ LEKÁRSTVO
OČKOVANIE
SPÁNKOVÁ MEDICÍNA
PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO

• POSTGRADUÁLNY KURZ
OČKOVANÍM PREVENTABILNÉ OCHORENIA
(A VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ INFEKTOLÓGIE)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top