Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GALANDOVE DNI

    20.-21. November 2014 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

• MIESTO KONANANIA
Aula Magna
JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin

• DÁTUM KONANIA
20. -21. november 2014


• KONFERENČNÝ JAZYK
slovenský, český, anglický

• ORGANIZÁTOR
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)


• ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

• ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE GENERÁLNY A HLAVNÍ PARTNERI
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08
mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VYSTAVOVATELIA
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08
mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

• ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08
mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk
 
• REGISTRÁCIA
20. -21. november 2014
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin

• POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Pasívna účasť:

20.11.2014 - 8 kreditov
21.11.2014 - 4 kredity
Aktívna účasť:zahraničný autor prednášky - 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky - 10 kreditov
domáci autor prednášky - 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky - 5 kreditov
  (Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Postgraduálny kurz 21. 11. 2014 - 4 kredity
Registrovani účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

SÚČASŤOU KONFERENCIE BUDE VÝSTAVA FIRIEM


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top