Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GALANDOVE DNI

    20.-21. November 2014 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

PARTNERI

• ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE GENERÁLNY PARTNER A HLAVNÍ PARTNERI
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VYSTAVOVATELIA
Ing. Dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk
ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top