Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • GALANDOVE DNI

    20.-21. November 2014 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

REGISTRÁCIA-POPLATKY

Registrácia je možná už iba na mieste konania konferencie.

• REGISTRÁCIA

20. -21. november 2014, od 7:30-9:00hod.
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Podujatie je spolufinancované zo zdrojov
EÚ - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

• REGISTRAČNÝ POPLATOK
46. GALANDOVE DNI 20. -21.11.2014
Lekár - 25€
Sestra - 15€
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA

• REGISTRAČNÝ POPLATOK
POSTGRADUÁLNY KURZ 21.11.2014
Poplatok - 10€

• KONFERENČNÉ POPLATKY
20.11.2014 Obed a občerstvenie počas konferencie - 7€
21.11.2014 Obed a občerstvenie počas konferencie - 7€
20.11.2014 Spoločenský večer - 15€
Na obed je potrebné prihlásiť sa 20. a 21.11.2014 do 9:00hod.

• SPOLOČENSKÝ VEČER
20.11.2014 - Hotel TURIEC Martin, 19:00hod.

• POTVRDENIE O ÚČASTI
 Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME
Pasívna účasť:

20.11.2014 - 8 kreditov
21.11.2014 - 4 kredity
Aktívna účasť:zahraničný autor prednášky - 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky - 10 kreditov
domáci autor prednášky - 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky - 5 kreditov
  (Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Postgraduálny kurz 21. 11. 2014 - 4 kredity
 Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

• SPÔSOB PLATBY
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1.12.2014)
- majiteľ účtu
  Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
  Banka: UniCredit Bank
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Číslo účtu: 1026852003/1111

  Variabilný symbol: 201114
  Poznámka: meno účastníka

• V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
• Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie
• SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA


• PROSÍME O ZASLANIE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY DO 18.11.2014
- elektronicky www.amedi.sk/podujatia,prihlášky
- poštou na adresu organizačného sekretariátu
- mailom marketing@amedi.sk

• ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A – medi manažment, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top