Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI

    6. - 7. 12. 2018 | Sála B Obvodného úradu Námestie mieru 3, Prešov

    6. - 7. decembra 2018, Prešov

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

pod odbornou garanciou

FNsP J.A. Reimana v Prešove
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
A-medi management

organizujú

XX. PREŠOVSKÉ
PEDIATRICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou
6. – 7. december 2018, PREŠOV
Sála B Obvodného úradu | XX. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI

Sála B Obvodného úradu

Námestie mieru 3, Prešov

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top