Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI

    6. - 7. 12. 2018 | Sála B Obvodného úradu Námestie mieru 3, Prešov

Vedecký a organizačný výbor

PREDSEDA VEDECKÉHO VÝBORU
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Jana Čurillová
MUDr. Marcel Lavrik
MUDr. Jaroslav Grocký
Mgr. Monika Sabolová
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Mgr. Veronika Kuliková

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top