Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI

    6. - 7. 12. 2018 | Sála B Obvodného úradu Námestie mieru 3, Prešov

KONTAKTY

KONTAKTY
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 2559 (1116)
koval@fnsppresov.sk

Mgr. Monika Sabolová
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 1115
sabolova.monika@fnsppresov.sk

Mgr. Veronika Kuliková
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
051/701 2559
sekretariat.do@fnsppresov.sk

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top