Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI

    6. - 7. 12. 2018 | Sála B Obvodného úradu Námestie mieru 3, Prešov

POPLATKY

REGISTRAČNÝ POPLATOK
lekári – 15 €
sestry – člen SKSaPA – 7 €
sestry – nečlen SKSaPA – 10 €

Sestry – nutné prihlásiť sa cez SKSaPA


SPOLOČENSKÝ PROGRAM
spoločenský večer, 6. december 2018 – 10 €


SPÔSOB PLATBY
• v hotovosti pri registrácii
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 11. 2018)

Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 61218
Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie.

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top