Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Surveillance
    nemocničných nákaz

    29. - 30. 4. 2019 | Hotel STUPKA okr. Brezno 976 81 Horná Lehota-Tále

INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
15. marca 2019: prihláška na aktívnu účasť s abstraktom
20. apríla 2019: prihláška na pasívnu účasť

Formy prezentácie: prednášky, postery
Trvanie prednášok 10 minút s výnimkou vyžiadaných.

Technické vybavenie: multimediálna projekcia


Miesto konania: TÁLE – Hotel STUPKA okr. Brezno


Začiatok: 29. 4. 2019


Registrácia: od 8.00 hod.


Otvorenie konferencie: 29.4. 2019 o 10.00 hod.


Ukončenie: 30. 4. 2019 o 13.00 hod.

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU.

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top