Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Surveillance
    nemocničných nákaz

    29. - 30. 4. 2019 | Hotel STUPKA okr. Brezno 976 81 Horná Lehota-Tále

Registrácia/poplatky

KONFERENČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok prevodom do 20. 4. 2019 na mieste
Členovia SEVS 15 € 30 €
Nečlenovia 30 € 60 €

SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank ● Variabilný symbol: 29419
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

• v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

INÉ POPLATKY
29. 4. 2019 30. 4. 2019
Obed 8 € 8 €
Večera 10 €

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top