Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XIX. ročník odbornej konferencie

  Surveillance
  nemocničných nákaz

  29. - 30. 4. 2019 | Hotel STUPKA okr. Brezno 976 81 Horná Lehota-Tále

  konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH
MUDr. Erika Bőhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Andrea Kološová
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Pavol Lokša
Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Blažena Pohančaníková
DAHE Ivana PásztorováODBORNÉ TÉMY
• Infekcie spôsobené Clostridium difficile

• Surveillance NN

• Antimikrobiálna rezistencia v ZZ
• Aktuálne problémy nemocničnej hygieny a epidemiológie
• Kontrola dekontaminácie zdravotníckych zariadení
• Hygiena rúk
• Varia

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Chodasová
mobil: +421 903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
tel. 421 2 5564 7247, www.amedi.sk
Hotel STUPKA okr. Brezno | Surveillance <br>nemocničných nákaz

Hotel STUPKA okr. Brezno

976 81 Horná Lehota-Tále

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top