Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    22. - 23. 10. 2019 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

    22. - 23.10.2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,


dovoľte, aby sme Vás v mene organizátorov pozvali na XVII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii konanej v srdci Slovenska v Banskej Bystrici.

Nosnými témami odborného programu bude starostlivosť o fyziologického novorodenca, ktorá zahŕňa prácu sestry v systéme rooming-in, spoluprácu s pôrodnou asistentkou, bonding na pôrodnej sále, observáciu novorodenca prvé dve hodiny po narodení ako aj každodennú starostlivosť o novorodenca. Súčasťou odborného programu je aj starostlivosť o hranične nezrelých novorodencov, riziká starostlivosti spojené s kategóriou novorodencov s pôrodnou hmotnosťou od 2000 – 2500 gramov.

Veríme, že pripravovaný program bude pre Vás zaujímavý po odbornej ale aj spoločenskej stránke. Okrem výmeny osobných skúseností bude príležitosť znovu stretnúť kolegyne, priateľky, ale aj možnosť nadviazať nové priateľstvá.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.
PhDr. Renáta Černáková

DIXON Resort | XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

DIXON Resort

Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top