Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    22. - 23. 10. 2019 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Základné informácie

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS
Neonatologická klinika SZU Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Občianske združenie Človiečik
A-medi management

Miesto konania

DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Dátum konania
22. – 23. 10. 2019

Počet účastníkov
cca 180 účastníkov

Hlavné témy
- Denná starostlivosť o fyziologického novorodenca
- Riziká starostlivosti o hranične nezrelých novorodencov
- Varia

Odborný garant
MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Natália Bíliková
MUDr. Anna Bojová
PhDr. Renáta Černáková
Mgr. Elena Lovhová
Bc. Anna Palgutová
Ing. Eva Húsková

Kontaktná osoba
PhDr. Renáta Černáková
tel. č.: +421/48 441 27 49 / mobil: +421/91 583 15 43
e-mail: rcernakova@nspbb.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top