Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    22. - 23. 10. 2019 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Poplatky

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok do 9. 9. 2019 na mieste
ČlenSSSaPA pri SLS 15 € 20 € 
Člen SK SaPA 15 € 20 € 
Člen SK MTP 15 € 20 € 
Nečlenovia 20 €  25 €

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom priestorov, propagačné a informačné materiály, technickú podporu podujatia, potvrdenia o účasti.
Prvý autor prednášky registračný poplatok neplatí. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

Iné poplatky
obed 22. 10. 2019 9 €
obed 23. 10. 2019 9 €
spoločná večera 22. 10. 2019 20 €

Spôsob platby
Majiteľ účtu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Číslo účtu / IBAN: SK5081800000007000278303
Variabilný symbol: registračné číslo príslušnej komory
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
Dokladom o zaplatení je potrebné preukázať sa pri registrácii.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top