Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    22. - 23. 10. 2019 | DIXON Resort Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Doprava

Doprava

Trolejbus č. 1
Železničná stanica – Rooseveltova nemocnica
Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova – ESC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko (Dixon resort)

Trolejbus č. 3
Vozovňa – Rooseveltova nemocnica
Sládkovičova, Poľná – rázcestie, Poľná, Moskovská – rázcestie, Tulská, Tulská – stred, Tulská – záhradky, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko (Dixon resort)

Taxi
Stanovisko taxíkov je priamo na autobusovej alebo železničnej stanici.
inTAXI            +421/940 777 757, +421/944 686 968, +421/948 887 988
IMPULZ TAXI  +421/915 700 747, +421/911 656 545, +421/940 656 545

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top