Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    6. - 7. 2. 2020 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

MIESTO KONANIA

Hotel Holiday Inn
Športová 2
010 01 Žilina Slovakia


TERMÍN KONANIA

6. - 7. február 2020


ODBORNÍ GARANTI

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC


VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.


TÉMY

1. Blok kazuistík z internej medicíny
2. Blok kazuistík z kardiológie
3. Blok kazuistík z diabetológie
Termín na prihlásenie na aktívnu účasť: 15. 12. 2019


NOVINKA

Tréning prezentačných zručností - štvrtok 6. 2. o 15:30

KREDITY
Pasívna účasť:
6. 2. 2020 3 kredity
7. 2. 2020 5 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autor 10 kreditov
domáci spoluautor (prví dvaja) 5 kreditov
zahraničný autor 15 kreditov
zahraničný spoluautor (prví dvaja) 10 kreditov

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.


Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top