Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    6. - 7. 2. 2020 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Pokyny pre autorov

Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


POKYNY PRE AUTOROV

  • formulujte prednášku na max. 8 minút.
  • trvanie diskusie max. 4 minúty.
  • majte na pamäti, že počas 8 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
  • kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie
  • prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
  • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
  • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia; v prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na marketing@amedi.sk

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY

1. Hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor) - Autor výhernej kazuistiky v každom odbore (Interná medicína, Kardiológia) bude honorovaný sumou 300 €.

2. Hodnotenie publika - Autori víťazných prác získajú odbornú publikáciu. Váš hlas bude možné odovzdať na mieste prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré obdržíte pri registrácii.

Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok. Víťazi oboch kategórií sa zaväzujú spracovať kazuistiku v textovej podobe na publikovanie v časopisoch Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top