Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    6. - 7. 2. 2020 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

POPLATKY

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Do 15. 12. 2019 – 30 € 
Po 15. 12. 2019 a na mieste – 40 €

• zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu
• prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku 
• študenti bez poplatkov - je povinné sa zaregistrovať online 

• všetci prednášajúci zároveň získajú ročné predplatné časopisu Interná medicína alebo Kardiológia

STRAVA

Diskusný večer a občerstvenie 6. 2. 2020 – 20 €
Obed a občerstvenie 7. 2. 2020 – 10 €


SPÔSOB PLATBY

Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o.
Banka: UniCredit Bank

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

Variabilný symbol: 6220 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
Poznámka: meno účastníka


• v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
• v poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
• aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou)

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top