Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    6. - 7. 2. 2020 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Tréning prezentačných zručností

TRÉNING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ


Ako novinku sme pre Vás na úvod konferencie pripravili prednášku na tému prezentačných zručností pod vedením Adely Makovinskej.
 
Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 6.2. o 15:30 v trvaní 60min.
 

Podtémy:
•  Typy prezentácií, ktorý typ si vybrať
•  Chyby v palalingvistickom prejave – ako zaujať
•  Reč a kultivovanosť verbálneho prejavu, zrozumiteľnosť prezentácie
•  Neverbálna komunikácia – pravidlo 12
•  Tréma a čo s ňou

 Prednáška je zahrnutá v cene registračného poplatku.
 


Adela  Makovinská
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, sociálnych a trénerských manažérskych výcvikov. Od roku 1995 sa venuje lektorovaniu v oblasti komunikačných zručností, manažérskych zručností a protokolu. Špecializuje sa na poradenstvo a koučing v oblasti riešenia konfliktných situácií, vedenia ľudí, prezentačných zručností a pod.Tešíme sa na Vašu účasť

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top