Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    6. - 7. 2. 2020 | Holiday Inn Športová 568/2, 010 10 Žilina

Videá z roku 2020

INTERNÁ MEDICÍNA I
Predsedníctvo: Lazúrová Ivica, Mokáň Marián
1. Dokupilová A. (Nitra): Hyponatriémia - občas beh na dlhé trate
2. Hlavatá T., Koštivalová M., Kozmonová P., Kokles M. (Bratislava): Nezvyčajná príčina rezistentnej hypokaliémie
3. Figurová J., Lazúrová I. (Košice): Závažná hypoosmolárna hyponatriémia u mladej ženy
4. Vadkertiová R. (Dunajská Streda): Dôležitosť compliance pacienta v liečbe hypotyreózy
5. Ličák Ľ., Figurová J., Urdzík P., Lazúrová I. (Prešov, Košice): Ani v sedemdesiatke nie je neskoro
6. Polko J. (Žilina): Dekompenzovaný diabetik s komplikáciami - ako postupovať?
7. Ilavská A. (Bratislava): Môže obsah laktózy v liekoch ovplyvniť adherenciu k chronickej liečbe?
8. Skripová D. (Trebišov): Multifaktoriálny účinok empagliflozínu u polymorbídnej pacientky s diabetes mellitus
9. Tomášková V., Mokáň M. (Martin): Využívame prínosy SGLT 2 inhibítorov optimálne?

Letavay P. (Dolný Kubín): Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus - zvládame túto nebezpečnú dvojku?
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Boehringer-Ingelheim

Lesný P. (Bratislava): Reverzná remodelácia ľavej komory - fakt alebo mýtus?
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Novartis

KARDIOLÓGIA
Predsedníctvo: Goncalvesová Eva, Dúbrava Juraj
1. Benko J., Migra M., Samoš M., Mokáň M. (Martin): Akútny STEMI po výmene defibrilačnej elektródy
2. Bobocká K., Valkovičová T., Reptová A., Kadarárová M., Šimková I. (Bratislava): Odvrátená náhla kardiálna smrť ako prvomanifestácia anomálneho odstupu ľavej koronárnej artérie
3. Branná S., Čambál D., Pokšiva T., Pavlík T., Petruš P., Ťažký V. (Trnava): Endovaskulárna liečba pľúcnej embólie
4. Vachulová A. (Bratislava): Kde je rovnováha medzi ochranou pred tromboembolickými príhodami a krvácaním pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení? Kazuistika pacientky po opakovaných cievnych mozgových príhodách, s opakovanými epizódami krvácania
5. Pavlík T., Reptová A., Čambál D., Šimková I. (Bratislava): CTEPH ako nepoznaná príčina progredujúceho dyspnoe
6. Petruš P., Čambál D., Pokšiva T., Branná S., Pavlík T., Ťažký V. (Trnava): Keď jeden test nestačí
7. Porubská M., Sedláková M., Valkovičová T., Kiňová S., Ponťuch P. (Bratislava): Neuroendokrinný tumor ako príčina závažnej izolovanej trikuspidálnej regurgitácie
8. Potočárová M., Čaprnda M. (Bratislava): Vazovagálne synkopy – jednoduché a neškodné?

INTERNÁ MEDICÍNA II
Predsedníctvo: Kiňová Soňa, Szántová Mária
10. Bolek T., Samoš M., Krivuš J., Horná S., Uhrík P., Demeter M., Mokáň M. (Martin): Nekrotizujúca pankreatitída: je v súčasnosti potrebná chirurgická intervencia?
11. Plášil R. (Vrútky): Liečba vysokorizikového diabetika 2. typu s ťažkou dyslipidémiou komplikovanou akútnou pankreatitídou
12. Grilusová K., Krivuš J., Samoš M., Mokáň M. (Martin): „Keď nás ascites prekvapí“
13. Majdák P., Filo M. (Bojnice, Prievidza): Trombóza dolnej dutej žily a echinokokóza
14. Vrbová P., Koller T., Payer J. (Bratislava): Low-phospholipid asociovaná cholelitiáza: kazuistika
15. Faktorová X., Staškovanová T., Bilíková K., Hokša R., Szántová M.(Bratislava): Subfulminantné zlyhanie pečene pri inaparentnom malobunkovom karcinóme pľúc
16. Sotak Š., Poláková D., Gazda J., Lazúrová I., Szakács M. (Košice): Začalo to ikterom
17. Orolínová M., Valentíková L. (Levoča): Spontánna ruptúra pažeráka - Syndróm Boerhaave s rozsiahlym pneumothoraxom vľavo

INTERNÁ MEDICÍNA III
Predsedníctvo: Kiňová Soňa, Lazúrová Ivica
18. Ihnatková Ľ., Ihnatko M. (Košice-Šaca): „Je to lymfóm..., nie je to lymfóm..., je to lymfóm...“
19. Ürgeová A., Jonek P., Lazúrová Z., Krotká A., Lazúr J., Tkáč I. (Košice): Syndróm DIC s hyperfibrinolýzou u pacienta s karcinómom prostaty
20. Michalová R. ml., Maňková A., Horná S., Dedinská I., Makovický P., Ježíková A., Mokáň M. (Martin): Využitie rekombinantnej monoklonálnej protilátky ekulizumab v liečbe atypického hemolyticko-uremického syndrómu v dospelosti
21. Chovanec J. (Bardejov): Hanta vírus ako pôvodca akútneho renálneho zlyhania – kazuistika
22. Smaha J., Čierny D., Kužma M., Killinger Z., Payer J. (Bratislava): „Detské“ ochorenie u 43-ročného muža s febrilitami, prchavým exantémom a bolesťami kĺbov
23. Szamosová M., Juríček R., Szántová M. (Bratislava): Sepsa u pacientky s reumatoidnou artritídou na imunosupresívnej a biologickej liečbe
24. Seko I., Vyskočilová V., Hain L. (Bratislava): Organizujúca sa pneumónia ako príčina recidivujúcich febrilít (nie každá pneumónia vyžaduje antibiotickú liečbu)

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top