Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

UBYTOVANIE

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso, Slovakia
   1-lôžková izba 2-lôžková izba  zľava
Hotel PATRIA**** 85 € 100 € zvýhodnená cena pre účastníkov kongresu 

LEŽITÉ
Ubytovanie v hoteli Patria**** za zvýhodnené ceny zabezpečuje
A-medi management, s. r. o. – Mgr. Marica Holíková
mobil: 0904 948 664, e-mail: holikova@amedi.sk
Ubytovanie je možné rezervovať:
- mailom na holikova@amedi.sk
- telefonicky na 0904 948 664
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom alebo telefonicky.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom v termíne do 15. 12. 2015
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.

ÚDAJE K ÚČTU

A-medi management, s. r. o., banka: UniCredit Bank
číslo účtu: 1026852003/1111, variabilný symbol: 150116
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Ubytovanie zabezpečuje: A-medi management, s.r.o.
A-medi Mgr. Marica Holíková
e-mail: holikova@amedi.sk, mobil: 0904 948 664
A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Ďalšie možnosti ubytovania rezervácia individuálne
Hotely TOLIAR, CROCUS, FIS, PANORAMA, KEMPINSKI a penzión LITVOR 1 ‒ prijímajú rezerváciu telefonicky, mailom, faxom – uviesť Slovenský vakcinologický kongres a presný dátum.

Hotel TOLIAR***  059 85 Štrbské Pleso 21, Slovakia
tel.: +421 52/478 10 11, +421 52/478 10 12, +421 52/449 26 90, fax: +421 52/449 21 93
e-mail: kanc@tatry-toliar.sk
Stránka hotelu: www.hoteltoliar.sk

Hotel CROCUS****   Štrbské Pleso 4078/78, 059 85 Štrba, Slovakia
tel.: +421 52/711 71 11, +421 917 504 298
e-mail: recepcia@hotel-crocus.eu
Stránka hotelu: www.hotel-crocus.eu

Hotel PANORAMA RESORT****   Štrbské Pleso 4020, 059 85 Štrba, Slovakia
tel.: +421 911 523 036, fax: +421 52/426 33 02
e-mail: prevadzka@hotelpanorama.sk
Stránka hotelu: www.hotelpanorama.sk

Grand Hotel Kempinski High Tatras*****   Kúpeľná 6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso
tel.: +421 52/326 25 55, fax: +421 52/326 23 33
e-mail: reservations.hightatras@kempinski.com
Stránka hotelu: www.kempinski.com

Penzión Litvor 1**   Maše Haľamovej 4007/1, Štrbské Pleso, Slovakia
tel.: +421 52/449 27 81
e-mail: litvor@litvor.sk
Stránka hotelu: www.litvor.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top