Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

VÝBOR

PREZIDENT KONGRESU
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, PhD.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH


PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
MUDr. Eva Striežová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A–medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava 831 01

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top