Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

PRíHOVOR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi pozvať Vás na siedmy Slovenský vakcinologický kongres, ktorý sa koná už tradične v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách, koncom druhého pracovného týždňa v roku. Pri výbere tém tohto ročného kongresu sme boli ovplyvnení súčasnou situáciou, ktorá napĺňa každé spravodajstvo: migráciou obyvateľov z rôznych, najmä vojnou postihnutých a chudobných štátov na územie Európskej únie. Predstavitelia jednotlivých štátov EÚ majú k migrantom rôzne postoje, neraz humánnosť a empatia končia pri výsledkoch predvolebných preferencií. Náš kongres však nie je o politických témach. My sa musíme snažiť zachovať vždy odborný a racionálny prístup k hodnoteniu zdravotných rizík, s ktorými sú presuny veľkého počtu ľudí spojené. Dlhé putovanie, nedostatok potravy, stres a prichádzajúca zima sa podpisujú na zdravotnom stave migrantov. Okrem teplého oblečenia a jedla potrebujú aj zdravotnú starostlivosť, vo forme včasnej liečby i prevencie ochorení, ktoré sa nám už môžu zdať exotické. Sami pediatri majú obavy, či by tieto choroby vedeli rozpoznať a včas na ne upozorniť. Súčasná kríza je dôkazom toho, že prevenciu žiadneho ochorenia nemôžeme podceniť len preto, že sa u nás už nevyskytuje. Nechceme robiť paniku, ani epidemiologické manévre. Chceme byť len pripravení. Čo je vždy lepšie, ako sa tváriť, že žiadna hrozba neexistuje  a spamätať sa až keď je neskoro. Aj keď Slovensko nie je cieľovou krajinou väčšiny z nich, je súčasťou EÚ, v ktorej sa naši občania pohybujú bez akýchkoľvek obmedzení, tak ako sa v nej pohybujú aj migranti. Našim cieľom je zhodnotiť, či sú obavy zo zavlečenia chorôb ako tuberkulóza, osýpky, detská obrna, diftéria reálne, ako ochorenie rozpoznať a ako sa zachovať, aby sme ochránili zdravie našich občanov. Migranti však nebudú jedinou témou. Slovensko je už posledným štátom EÚ, ktorý nemá očkovanie proti HPV plne hradené aspoň pre jednu vekovú kohortu. A na to chceme opäť upozorniť. Rovnako ako na problémy spojené s prevenciu ďalších ochorení očkovaním, poradiť, ako postupovať pri výskyte vedľajších príhod po očkovaní, alebo v prípade, že sa nedarí dodržať odporúčanú očkovaciu schému. Rozoberieme aj súvislosti medzi materským mliekom, dojčením a očkovaním, ako aj dopad plošného očkovania na zdravie populácie.
Spolu s členmi programového výboru robíme všetko preto, aby Vás kongres zaujal po odbornej stránke aktuálnymi témami, novými poznatkami a tradične bohatou diskusiou. K tomu nám dúfam pomôže príjemné prostredie hotela i okolitej prírody a Váš optimizmus.

Tešíme na stretnutie s Vami

S úctou
Zuzana Krištúfková
prezident kongresu

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top