Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

TÉMY

TÉMY

I. PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ O MIGRANTOV
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

II. RIZIKÁ SPOJENÉ S MIGRÁCIOU – DETSKÁ OBRNA
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

III. RIZIKÁ SPOJENÉ S MIGRÁCIOU - TBC
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
(solovic@hagy.sk)

IV. RIZIKÁ SPOJENÉ S MIGRÁCIOU – OSÝPKY A INÉ CHOROBY
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

V. OČKOVANIE MIMO SCHÉMY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
(pavol.simurka@gmail.com)

VI. MANAŽMENT VEDĽAJŠÍCH PRÍHOD PO OČKOVANÍ
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
(urbancikova@dfnkosice.sk)

VII. POPULAČNÝ DOPAD PLOŠNÉHO OČKOVANIA
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
(olear@zilpo.sk)

VIII. MATERSKÉ MLIEKO, DOJČENIE A OČKOVANIE
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
(jesenak@gmail.com)

IX. PREVENCIA SEXUÁLNE A KRVOU PRENOSNÝCH CHORÔB
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)

X. MOŽNOSTI OČKOVANIA PROTI RESPIRAČNÝM CHOROBÁM
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
(kristufkova@gmail.com)

XI. RÔZNE
MUDr. Eva Striežová
(striezova@ruvzzh.sk)

Prihlášky prezentácii bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.

Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte: elektronicky na adresu marketing@amedi.sk /online registrácia na www.amedi.sk/, alebo poštou na adresu organizačného sekretariátu v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke.
Obsah prednášky konzultujte so zostavovateľom bloku z programového výboru.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top