Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ
    KONGRES

    Hotel PATRIA**** Štrbské Pleso

    určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 2 5554 7247
0903 224 625

Úvod

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
v spolupráci s
Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Slovenskou infektologickou spoločnosťou
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti Slovenskej lekárskej spoločnosti

Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vydavateľstvom A-medi management s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na

určený pre
lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

14.- 16. január 2016
Hotel PATRIA****, Štrbské Pleso

Podujatie sa koná pod záštitou

hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH
a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top